Αίτηση συνεργασίας Lenovo Exclusive B2B Club

Αίτηση συνεργασίας Lenovo Exclusive B2B Club

Με στόχο να σας γνωρίσουμε καλύτερα, ώστε να σας εξυπηρετούμε και καλύτερα, παρακαλούμε συμπληρώσετε την αίτηση συνεργασίας που ακολουθεί (χρησιμοποιώντας Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).